44149491 021

 En/Fa

      

        

 

پروژه های انجام شده

یک روز بارانی نمک آبرود - پروژه شقایق

یک روز بارانی نمک آبرود - پروژه شقایق

یک روز بارانی نمک آبرود

یک روز بارانی نمک آبرود

پروژه کفپوش بتنی پروژه خیابان مقداد

پروژه کفپوش بتنی پروژه خیابان مقداد

پروژه پیاده روسازی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه پیاده رو سازی منطقه 22تهران

پروژه پیاده رو سازی منطقه 22تهران

پروژه پارک شهدای گمنام مراغه

پروژه پارک شهدای گمنام مراغه

پروژه پارک ساحلی کنگان

پروژه پارک ساحلی کنگان

پروژه ورودی ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه ورودی ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه واش بتن نمک آبرود

پروژه واش بتن نمک آبرود

پروژه هتل اسپیناس خلیج فارس

پروژه هتل اسپیناس خلیج فارس

پروژه هتل اسپیناس بهرود

پروژه هتل اسپیناس بهرود

پروژه نمک آبرود - موزائیک فرش واش بتن

پروژه نمک آبرود - موزائیک فرش واش بتن

پروژه محوطه سازی نمک آبرود -

پروژه محوطه سازی نمک آبرود -

پروژه محوطه سازی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی ساختمان مقداد

پروژه محوطه سازی ساختمان مقداد

پروژه لنداسکیپ خیابان مقداد

پروژه لنداسکیپ خیابان مقداد

پروژه لند اسکیپ و نورپردازی باغ نمایشگاه بین المللی

پروژه لند اسکیپ و نورپردازی باغ نمایشگاه بین المللی

پروژه شهرک سپهر - بنیاد تعاون وزارت دفاع

پروژه شهرک سپهر - بنیاد تعاون وزارت دفاع

پروژه شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه ساختمان مقداد خیابان کاشانی

پروژه ساختمان مقداد خیابان کاشانی

پروژه باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه باغ تالار اراک

پروژه باغ تالار اراک

پروژه اجرای واش بتن - بلوار دریا نمک آبرود

پروژه اجرای واش بتن - بلوار دریا نمک آبرود

پ پروژه محوطه سازی استادیوم آزادی

پ پروژه محوطه سازی استادیوم آزادی

پ پروژه خیابان مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پ پروژه خیابان مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

و واش بتن استادیوم آزادی

و واش بتن استادیوم آزادی

موزاییک واش بتن - پروژه نمک آبرود

موزاییک واش بتن - پروژه نمک آبرود

موزاییک واش بتن - شهرک نمک آبرود

موزاییک واش بتن - شهرک نمک آبرود

شهرک نمک آبرود - پروژه شقایق

شهرک نمک آبرود - پروژه شقایق

شهرک نمک آبرود - واش بتن پیاده رو

شهرک نمک آبرود - واش بتن پیاده رو

شهرک نمک آبرود - بلوار غربی

شهرک نمک آبرود - بلوار غربی

شهرک نمک آبرود -

شهرک نمک آبرود -

شهرک توریستی نمک آبرود -اجرای واش بتن

شهرک توریستی نمک آبرود -اجرای واش بتن

سنگ رودخانه باغ تالار کاخ

سنگ رودخانه باغ تالار کاخ

باغ نمایشگاه تهران

باغ نمایشگاه تهران

باغ نمایشگاه بین المللی تهران

باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی پیاده رو باغ ژاپنی

بازسازی پیاده رو باغ ژاپنی

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی آبشار نمایشگاه تهران

بازسازی آبشار نمایشگاه تهران

پروژه کوزو شهر جدید پرند

پروژه کوزو شهر جدید پرند

پروژه پیاده رو سازی شهرک توریستی

پروژه پیاده رو سازی شهرک توریستی

پروژه نمک آبرود - واش بتن 40*40

پروژه نمک آبرود - واش بتن 40*40

پروژه مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پروژه مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پروژه محوطه سازی و لند اسکیپ - باغ ، شهرک

پروژه محوطه سازی و لند اسکیپ - باغ ، شهرک

پروژه لنداسکیپ ویلای محمدشهر کرج

پروژه لنداسکیپ ویلای محمدشهر کرج

پروژه لنداسکیپ نمک آبرود

پروژه لنداسکیپ نمک آبرود

پروژه لنداسکیپ باغ کردان هشتگرد

پروژه لنداسکیپ باغ کردان هشتگرد

پروژه قرارگاه پدافند هوایی

پروژه قرارگاه پدافند هوایی

پروژه رووف گاردن جزیره کیش

پروژه رووف گاردن جزیره کیش

پروژه روف گاردن جزیره کیش

پروژه روف گاردن جزیره کیش

پروژه تپه سبز - قرارگاه خاتم الانبیا

پروژه تپه سبز - قرارگاه خاتم الانبیا

پروژه بام قصر - قرارگاه پدافند هوایی

پروژه بام قصر - قرارگاه پدافند هوایی

پروژه باغ تالار کاخ - اراک

پروژه باغ تالار کاخ - اراک

پروژه استخر و آتشگاه باغ لواسان

پروژه استخر و آتشگاه باغ لواسان

واش بتن و سنگ رودخانه نمایشگاه تهران

واش بتن و سنگ رودخانه نمایشگاه تهران

نیمکت باغ نمایشگاه تهران

نیمکت باغ نمایشگاه تهران

نمای اتیکس - بام چالوس

نمای اتیکس - بام چالوس

محوطه سازی و آبنما باغ تالار کاخ

محوطه سازی و آبنما باغ تالار کاخ

لنداسکیپ نمایشگاه شهرایده آل جزیره کیش

لنداسکیپ نمایشگاه شهرایده آل جزیره کیش

لنداسکیپ باغ گل کنتیا - ولنجک

لنداسکیپ باغ گل کنتیا - ولنجک

غرفه نمایشگاه گل وگیاه تهران

غرفه نمایشگاه گل وگیاه تهران

طراحی پارک 5 هکتاری

طراحی پارک 5 هکتاری

طراحی وساخت بوستان - قصر فیروزه

طراحی وساخت بوستان - قصر فیروزه

طراحی وساخت بازارچه شهدای پدافند

طراحی وساخت بازارچه شهدای پدافند

طراحی واجرای محوطه سازی باغ تالار اراک

طراحی واجرای محوطه سازی باغ تالار اراک

طراحی واجرای باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

طراحی واجرای باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

شهرک نمک آبرود -پروژه موزاییک فرش

شهرک نمک آبرود -پروژه موزاییک فرش

سنگ رنگی و پله واش بتن -باغ زاپنی

سنگ رنگی و پله واش بتن -باغ زاپنی

رووف گاردن جزیره زیبای کیش

رووف گاردن جزیره زیبای کیش

روفگاردن جزیره زیبای کیش

روفگاردن جزیره زیبای کیش

روف گاردن جزیره زیبای کیش

روف گاردن جزیره زیبای کیش

تجهیزکارگاه پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

تجهیزکارگاه پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران - سنگ رودخانه

باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران - سنگ رودخانه

باغ ژاپنی - نمایشگاه بین المللی تهران

باغ ژاپنی - نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه تهران

بازسازی باغ نمایشگاه تهران

پروژه ورودی ستاد قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه ورودی ستاد قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه نمای اتیکس شهرجدید پرند

پروژه نمای اتیکس شهرجدید پرند

پروژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا

پروژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا

نمایی زیبا از باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایی زیبا از باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

موزاییک فرش نمک آبرود

موزاییک فرش نمک آبرود

سنگ رودخانه در پیاده رو سازی باغ ژاپنی

سنگ رودخانه در پیاده رو سازی باغ ژاپنی

سنگ رودخانه ای لنداسکیپ ویلای کردان

سنگ رودخانه ای لنداسکیپ ویلای کردان

×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_coalawebtraffic، کامپوننت پیدا نشد
×

خطا

COM_CWTRAFFIC_MSG_MISSING

ایده اولیه  پروفسور اتیکس در  سال 1387 توسط مهندس امین افشار  شکل گرفت ، پس از تحقیقات فراوان  و  با استفاده از مهندسی معکوس،  مهندس افشار به دانش فنی تولید و اجرای سیستم اتیکس در ایران دست پیدا نمود ، این سیسستم در تاریخ 1387/07/14 با شماره ثبت 53339 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با موضوع طراحی و ساخت نمای کامپوزیتی چندلایه  به ثبت رسید .


به اهتمام مهندس افشار در همان سال 1387 الزامات استفاده از این نما در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آن زمان و یا مرکز تحقیقات راه و شهرسازی فعلی تهیه و تدوین گردید و اولین تاییدیه فنی نمای ساختمان به شماره 1-8593 مورخ 1387/12/13 از سوی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن به نام امین افشار صادر شد .


مهندس افشار از همان سال تلاش بسیار در جهت شناساندن و معرفی این سیستم به صنعت ساختمان و انبوه سازان کشور نمود و تبلور آن اختصاص چهار صفحه از کتاب "گامی در صنعتی سازی ساختمان"  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (که این کتاب به عنوان مرجع فناوری های نوین و صنعتی سازی کشور میباشد ) و با استفاده از تصاویری که مهندس افشار در ثبت مالکیت صنعتی این سیستم و با نامگذاری لایه ها به صورت نامگذاری فارسی بود به چاپ رسید.

   

   


مهندس افشار در طی این سالها مقالات بسیاری در خصوص این سیستم و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها در همایشها و مجلات علمی معتبر چاپ نمود که برخی ازآنها به انضمام میباشد .

 

مهندس افشار از همان سال اقدام به اجرای این سیستم در پروژه های کشور نمود که شامل اجرای این نمونه سازی در اقلیم های مختلف کشور از جمله اقلیم سرد و کوهستانی (پروژه آذران تبریز واقع در شهر جدید سهند) ، اقلیم مرطوب (پروژه فاخر بام چالوس سرمایه گذاری مسکن ) و اقلیم گرم و خشک ( 48 واحدی نمونه سازی مسکن مهر کاشان ) و اقلیم معتدل ( پروژه صنعتی سازی مپسا امسا ، شهر جدید پرند) بود.

در حال حاضر پروفسور اتیکس با اجرای میلیون ها متر مربع از سیستم اتیکس به عنوان پیشرو در این صنعت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور میباشد که میتوان به جرات گفت که مجموعه ایی همانند پروفسور اتیکس با این حجم رزومه اجرایی و  سابقه علمی در کشور موجود نیست.

پروفسور اتیکس در حال حاضر با برنامه ریزی و در نظر گرفتن اهداف متعالی برای خود و آینده کشور ، با تمام توان و تجربه آماده خدمت رسانی به صنعت ساختمان ایران بزرگ میباشد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن