44149491 021

 En/Fa

      

        

 

پروژه های انجام شده

یک روز بارانی نمک آبرود - پروژه شقایق

یک روز بارانی نمک آبرود - پروژه شقایق

یک روز بارانی نمک آبرود

یک روز بارانی نمک آبرود

پروژه کفپوش بتنی پروژه خیابان مقداد

پروژه کفپوش بتنی پروژه خیابان مقداد

پروژه پیاده روسازی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه پیاده رو سازی منطقه 22تهران

پروژه پیاده رو سازی منطقه 22تهران

پروژه پارک شهدای گمنام مراغه

پروژه پارک شهدای گمنام مراغه

پروژه پارک ساحلی کنگان

پروژه پارک ساحلی کنگان

پروژه ورودی ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه ورودی ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه واش بتن نمک آبرود

پروژه واش بتن نمک آبرود

پروژه هتل اسپیناس خلیج فارس

پروژه هتل اسپیناس خلیج فارس

پروژه هتل اسپیناس بهرود

پروژه هتل اسپیناس بهرود

پروژه نمک آبرود - موزائیک فرش واش بتن

پروژه نمک آبرود - موزائیک فرش واش بتن

پروژه محوطه سازی نمک آبرود -

پروژه محوطه سازی نمک آبرود -

پروژه محوطه سازی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه محوطه سازی ساختمان مقداد

پروژه محوطه سازی ساختمان مقداد

پروژه لنداسکیپ خیابان مقداد

پروژه لنداسکیپ خیابان مقداد

پروژه لند اسکیپ و نورپردازی باغ نمایشگاه بین المللی

پروژه لند اسکیپ و نورپردازی باغ نمایشگاه بین المللی

پروژه شهرک سپهر - بنیاد تعاون وزارت دفاع

پروژه شهرک سپهر - بنیاد تعاون وزارت دفاع

پروژه شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه شهرک توریستی نمک آبرود

پروژه ساختمان مقداد خیابان کاشانی

پروژه ساختمان مقداد خیابان کاشانی

پروژه باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه باغ تالار اراک

پروژه باغ تالار اراک

پروژه اجرای واش بتن - بلوار دریا نمک آبرود

پروژه اجرای واش بتن - بلوار دریا نمک آبرود

پ پروژه محوطه سازی استادیوم آزادی

پ پروژه محوطه سازی استادیوم آزادی

پ پروژه خیابان مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پ پروژه خیابان مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

و واش بتن استادیوم آزادی

و واش بتن استادیوم آزادی

موزاییک واش بتن - پروژه نمک آبرود

موزاییک واش بتن - پروژه نمک آبرود

موزاییک واش بتن - شهرک نمک آبرود

موزاییک واش بتن - شهرک نمک آبرود

شهرک نمک آبرود - پروژه شقایق

شهرک نمک آبرود - پروژه شقایق

شهرک نمک آبرود - واش بتن پیاده رو

شهرک نمک آبرود - واش بتن پیاده رو

شهرک نمک آبرود - بلوار غربی

شهرک نمک آبرود - بلوار غربی

شهرک نمک آبرود -

شهرک نمک آبرود -

شهرک توریستی نمک آبرود -اجرای واش بتن

شهرک توریستی نمک آبرود -اجرای واش بتن

سنگ رودخانه باغ تالار کاخ

سنگ رودخانه باغ تالار کاخ

باغ نمایشگاه تهران

باغ نمایشگاه تهران

باغ نمایشگاه بین المللی تهران

باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی پیاده رو باغ ژاپنی

بازسازی پیاده رو باغ ژاپنی

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی آبشار نمایشگاه تهران

بازسازی آبشار نمایشگاه تهران

پروژه کوزو شهر جدید پرند

پروژه کوزو شهر جدید پرند

پروژه پیاده رو سازی شهرک توریستی

پروژه پیاده رو سازی شهرک توریستی

پروژه نمک آبرود - واش بتن 40*40

پروژه نمک آبرود - واش بتن 40*40

پروژه مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پروژه مقداد - خیابان آیت الله کاشانی

پروژه محوطه سازی و لند اسکیپ - باغ ، شهرک

پروژه محوطه سازی و لند اسکیپ - باغ ، شهرک

پروژه لنداسکیپ ویلای محمدشهر کرج

پروژه لنداسکیپ ویلای محمدشهر کرج

پروژه لنداسکیپ نمک آبرود

پروژه لنداسکیپ نمک آبرود

پروژه لنداسکیپ باغ کردان هشتگرد

پروژه لنداسکیپ باغ کردان هشتگرد

پروژه قرارگاه پدافند هوایی

پروژه قرارگاه پدافند هوایی

پروژه رووف گاردن جزیره کیش

پروژه رووف گاردن جزیره کیش

پروژه روف گاردن جزیره کیش

پروژه روف گاردن جزیره کیش

پروژه تپه سبز - قرارگاه خاتم الانبیا

پروژه تپه سبز - قرارگاه خاتم الانبیا

پروژه بام قصر - قرارگاه پدافند هوایی

پروژه بام قصر - قرارگاه پدافند هوایی

پروژه باغ تالار کاخ - اراک

پروژه باغ تالار کاخ - اراک

پروژه استخر و آتشگاه باغ لواسان

پروژه استخر و آتشگاه باغ لواسان

واش بتن و سنگ رودخانه نمایشگاه تهران

واش بتن و سنگ رودخانه نمایشگاه تهران

نیمکت باغ نمایشگاه تهران

نیمکت باغ نمایشگاه تهران

نمای اتیکس - بام چالوس

نمای اتیکس - بام چالوس

محوطه سازی و آبنما باغ تالار کاخ

محوطه سازی و آبنما باغ تالار کاخ

لنداسکیپ نمایشگاه شهرایده آل جزیره کیش

لنداسکیپ نمایشگاه شهرایده آل جزیره کیش

لنداسکیپ باغ گل کنتیا - ولنجک

لنداسکیپ باغ گل کنتیا - ولنجک

غرفه نمایشگاه گل وگیاه تهران

غرفه نمایشگاه گل وگیاه تهران

طراحی پارک 5 هکتاری

طراحی پارک 5 هکتاری

طراحی وساخت بوستان - قصر فیروزه

طراحی وساخت بوستان - قصر فیروزه

طراحی وساخت بازارچه شهدای پدافند

طراحی وساخت بازارچه شهدای پدافند

طراحی واجرای محوطه سازی باغ تالار اراک

طراحی واجرای محوطه سازی باغ تالار اراک

طراحی واجرای باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

طراحی واجرای باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

شهرک نمک آبرود -پروژه موزاییک فرش

شهرک نمک آبرود -پروژه موزاییک فرش

سنگ رنگی و پله واش بتن -باغ زاپنی

سنگ رنگی و پله واش بتن -باغ زاپنی

رووف گاردن جزیره زیبای کیش

رووف گاردن جزیره زیبای کیش

روفگاردن جزیره زیبای کیش

روفگاردن جزیره زیبای کیش

روف گاردن جزیره زیبای کیش

روف گاردن جزیره زیبای کیش

تجهیزکارگاه پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

تجهیزکارگاه پروژه پیاده روسازی شهرک توریستی نمک آبرود

باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران - سنگ رودخانه

باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران - سنگ رودخانه

باغ ژاپنی - نمایشگاه بین المللی تهران

باغ ژاپنی - نمایشگاه بین المللی تهران

بازسازی باغ نمایشگاه تهران

بازسازی باغ نمایشگاه تهران

پروژه ورودی ستاد قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه ورودی ستاد قرارگاه خاتم الانبیا (ص)

پروژه نمای اتیکس شهرجدید پرند

پروژه نمای اتیکس شهرجدید پرند

پروژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا

پروژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا

نمایی زیبا از باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایی زیبا از باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی تهران

موزاییک فرش نمک آبرود

موزاییک فرش نمک آبرود

سنگ رودخانه در پیاده رو سازی باغ ژاپنی

سنگ رودخانه در پیاده رو سازی باغ ژاپنی

سنگ رودخانه ای لنداسکیپ ویلای کردان

سنگ رودخانه ای لنداسکیپ ویلای کردان

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن