44174462 021

 En/Fa

      

        

 

×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_coalawebtraffic، کامپوننت پیدا نشد
×

خطا

COM_CWTRAFFIC_MSG_MISSING

 

ابتدا ورقه عایق حرارتی (باضخامت مورد نیاز مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ) با استفاده از چسب مخصوص به دیوار زیر کار متصل می شود سپس سوراخکاری و زدن اتصالات مکانیکی مخصوص  جهت تقویت اتصال ورقه ی عایق به دیوار آغاز می گردد وپس از نصب عایق به دیوار و تقویت نقاط حساس (مانند گوشه ها) اجرای نما ، بااستفاده از اندود سیمانی و شبکه الیاف شیشه آغاز می شود برای نصب شبکه ی الیاف شیشه ابتدا یک لایه از اندود سیمانی به وسیله ماله روی عایق اجرا می شود و هنگامی که هنوز این لایه خیس است شبکه در داخل اندود پهن شده ،اندود به وسیله ماله با فشار یکنواخت صاف می شود. پس از خشک شدن این لایه ،سطح به یک لایه آستر آغشته گردیده وسپس پوشش نهایی روی نما اجرا می گردد که دارای تنوع زیادی در طرح ورنگ می باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن