اینجا هستید:

تماس با ما

 پروفسور کمپانی 

بدانیم ، بسازیم

کارخانه : ایران ، استان البرز ، اتوبان کرج قزوین ، شهرک صنعتی نظرآباد ، خیابان سرو 

تلفن: 02645330932

نماینده دارآباد : انتهای صیاد شیرازی ، ابتدای دارآباد ، خیابان هاشمی ، باغ گل کنتیا ، آقای قلندری

نماینده بابایی : اتوبان بابایی ، بازار  گل بابایی ، غرفه 8 آقای شعبانی 

شماره تماس

02645330932 00982144174462 09123471574 09906629499

آدرس

استان البرز ، اتوبان کرج قزوین ، شهرک صنعتی نظرآباد - خیابان سرو - پروفسور