اینجا هستید:

محصولات واش بتن

محصولات واش بتن محصولاتی  هستند که در تولید آن از سنگدانه های رنگی و معدنی استفاده میگردد و قرار گرفتن سنگ دانه های طبیعی به

ادامه مطلب->
انواع قلوه سنگ

قلوه سنگ رودخانه

انواع قلوه سنگ رودخانه ای پروفسور : 1-قلوه سنگ سفید :  سنگ  رودخانه ایی سفید از معادن سنگ سفید چینی ازنا الیگودرز و در سایز های 3 سانتی

ادامه مطلب->
قیمت قلوه سنگ تنی

سنگ رودخانه

 یکی از عناصر و مواد موجود برای خلق چشم انداز های زیبا در خارج و داخل  ساختمانها ، محوطه  ، باغ ، بوستان  ، پارک ، ویلا،

ادامه مطلب->

Pebbles

pebbles Pebble is a smooth stone that rounded by action of water under the rivers that we can find them on the beach or in

ادامه مطلب->

سنگ رنگی

شن رنگی: شن رنگی به دو روش تولید میگردد :  در روش اول شن های سفید را با استفاده از رنگ های صنعتی رنگ کرده و شن هایی

ادامه مطلب->